Imunitní systém ve vašem těle

Imunitní systém není umístěn v jednom orgánu, ale nachází se v mnoha různých, aby jeho buňky mohly zasáhnout, jakmile to bude nutné. K důležitému centru imunitního systému patří zejména kostní dřeň a brzlík. Ve slezině a lymfatických uzlinách a v lymfatických uzlinách se odehrávají důležité imunitní děje. Buňky v tkáních mohou cestovat a spojovat jednotlivé orgány a zajistit účinnost imunitních reakcí v místě nebezpečí.

Imunitní systém je připraven kontrolovat a chránit organismus již od narození. Kojenci a malé děti mají imunitní systém slabý a nevyzrálý. K jeho plnému rozvinutí dochází v průběhu života a zkušeností s vnějším prostředím a také vlastním organismem. Imunitní systém si dokáže zapamatovat „své prostředí“ a infekce, se kterými se organismus setkal. Principy těchto dějů jsou využívány v rámci očkování, kdy vakcína uměle naučí imunitní systém obraně proti nemocem.

Problémy s oslabenou imunitou

Velmi častým problémem jsou situace, které obecně nazýváme oslabená imunita, kdy se na člověka tzv. „lepí každá nemoc“. Na tuto situaci může mít vliv celá řada faktorů: vlivy počasí – teplotní výkyvy, dlouhodobé působení stresu, absence živin a vitaminů a dalších prvků. Úbytek obranyschopnosti může být způsoben také civilizačními vlivy, zejména onemocněními, které vyplývají z moderního způsobu života. Klasickým příkladem je například obezita a její důsledky.

Takzvané období nachlazení nastává zejména po vlhké zimě. V takovém klimatu dochází ke snadnému šíření virů a za takových podmínek je funkce imunitního systému přechodně snížena vzhledem k probíhající infekci. Z dlouhodobého hlediska může ovlivnit imunitu také stres a obezita, která je provázena metabolickými změnami