Holotropní dýchání: Cesta ke zlepšení svého prožívání i sebepoznání

Holotropní dýchání je technika zaměřená na zvýraznění stavu vědomí a podporu osobního rozvoje. Využívá se přitom specifického způsobu dýchání, který vynalezl česko-americký lékař Stanislav Grof společně se svou ženou Christinou v polovině 70. let 20. století. Jak se tato metoda praktikuje?

Holotropní dýchání

Holotropní dýchání se často využívá k rozvoji osobnosti, terapii traumatu a hledání vnitřního smyslu. Pojí se s ním pozitivní změny v psychické i fyzické rovině po absolvování této techniky, a to zvýšené sebepoznání, emocionální uzdravení a posílení duchovního propojení. Proto se tato metoda používá k řešení psychických obtíží spojených se zvýšeným stresem, posttraumatickou stresovou poruchou, různými závislostmi, migrénou a chronickou bolestí. V České republice prožitkové workshopy spojené s holotropním dýchání organizuje hudebník a facilitátor Roman Petrov.

Holotropní dýchání kurz

Cílem holotropního dýchání je umožnit přístup k nevědomým vrstvám našeho bytí a podpořit jejich integraci a uzdravení. Během provádění této techniky se mohou objevit intenzivní emoce, vzpomínky, vize nebo pocit jednoty s vesmírem. Holotropní dýchání kurz je možností, jak tímto procesem projít. Technika cvičení vyžaduje bezpečné prostředí s účastí facilitátora, který ovládá holotropní dýchání na profesionální úrovni.

Co je holotropní dýchání

Jako odpověď na otázku, co je holotropní dýchání, lze říci, že se při něm používá intenzivní a prodloužené dýchání s otevřenými ústy, které je kombinováno s rytmickou hudbou. Dochází ke zvýšení přísunu kyslíku do mozku a ke změně stavu vědomí. To vede k hlubokým psychologickým, duchovním a tělesným prožitkům. Tato metoda není vhodná pro každého a lidé s určitými zdravotními problémy by měli před účastí na kurzu konzultovat svůj stav se svým lékařem nebo terapeutem. Celkově je holotropní dýchání užitečným nástrojem pro ty, kteří se chtějí objevit své vnitřní světy a dosáhnout osobního růstu a seberealizace.

Zvažujete někdy účast na kurzu holotropního dýchání?