30 let pracoviště, kde zachraňují dětská srdce. Jaká jsou jeho prvenství?

Jediné specializované pracoviště svého druhu, které pečuje o děti s vrozenými a získanými onemocněními srdce a cév z celého Slovenska, slaví 30. výročí. Špičkoví experti Dětského kardiocentra, které bylo založeno oficiálně v dubnu roku 1992, zrealizovali za tři dekády téměř 20 tisíc kardiochirurgických operací a katetrizačních zákroků.

Od založení Dětského kardiocentra se zde zrealizovalo přes 9200 operačních a 9300 katetrizačních zákroků.

Dětské kardiocentrum, NUSCH, a. s. píše svou historii přesně 30. let, během kterých rozvíjelo svůj prvotřídní přístup v léčbě celého spektra vrozených a získaných onemocnění srdce u dětí a mladých lidí. Již v roce 1992 v něm byl na Slovensku poprvé realizována mimotělní mechanická podpora srdce.

„Díky navázání a rozvíjení spolupráce s dětskými nemocnicemi v americkém Bostonu a Filadelfii přicházelo přes Dětské kardiocentrum od začátku jeho fungování v daném čase na Slovensko to nejmodernější know-how. Již v roce 1995 zde byl zrealizován celosvětově první zákrok katetrizačního uzávěru defektu síňového septa. Amplatzovým okluzorem. V roce 1998 zde úspěšně proběhla první transplantace dětského srdce na Slovensku a v roce 2008 byla implantována první dlouhodobá mechanická podpora u kojence ve Visegrádském regionu,“ uvádí MUDr. Martin Záhorec, PhD., primář Oddělení dětské kardiologie.

Primář Záhorec: O nejčastějších vrozených vadách dětí. Jak lze pomoci už před narozením? Proč vznikají vrozené vývojové vady srdce? Co je to nultý trimestr?
\“Od založení Dětského kardiocentra se zde zrealizovalo přes 9200 operačních a 9300 katetrizační zákroků, kterými dokázali naši současní i bývalí kolegové, spojení stejným posláním, zachránit tisíce dětských životů,\“ říká MUDr. Víra Illíková, PhD., primářka Oddělení arytmií a kardiostimulace a dodává: „Z hlediska naší práce považujeme za přelomový i rok 2008, kdy se nám podařilo rozjet program radiofrekvenčních katétrových ablací srdce v dětském věku. Katétrová ablace představuje příčinnou léčbu a znamená tedy úplné vyléčení většiny těchto dětí. Za posledních 14 let bylo provedeno 500 ablací, přičemž nejmenší vyléčené dítě mělo jen 2 měsíce.“

Modern empty temporary intensive care emergency room is ready to receive patients with coronavirus infection.


Jeden z historických snímků Dětského kardiocentra.
„Postupně byly v našem centru vytvořeny komplexní centralizované programy, jako mechanická podpora a transplantace srdce, program péče o pacienty s jednokomorovou cirkulací nebo plicní hypertenzí či prenatální echokardiografická diagnostika. Týmy lékařů a sester dokážou poskytovat vysoce specializovanou anesteziologickou a intenzivní péči i dětem s nejzávažnějšími srdečními onemocněními, když se nacházejí v kritickém stavu,“ vysvětluje doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD., primářka Oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny.